Στις πρώτες θέσεις της ΕΕ οι αυξήσεις τιμών στην Ελλάδα

 

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, με φόντο τον ασταμάτητο καλπασμό των τιμών σε είδη καθημερινής ανάγκης, που φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στις ανατιμήσεις.

Τα νέα μέτρα προβλέπουν τη μείωση μείωση των παροχών προς τα σούπερ μάρκετ, την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, «καθαρές» τιμές από το χωράφι στο ράφι και πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις νέες διατάξεις:

  • Από τη 10η Ιανουαρίου 2024, για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση τιμής.
  • Για τις κατηγορίες προϊόντων που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 8 (σ.σ.: , οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το λιανεμπόριο μειώνουν την αρχική τιμή, ήτοι την τιμή προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την 1η Μαρτίου 2024. Η μείωση της αρχικής τιμής ισούται κατ’ ελάχιστον με το τριάντα τοις εκατό (30%) του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το έτος 2023 επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
  • Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πωλούν τα προϊόντα αυτά σε καθαρές τιμές, ήτοι χωρίς να χορηγούν
  • εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το 3% επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.
  • Σε περίπτωηση ελέγχου, εάν ο ελεγχόμενο αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές, το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί ξεκινάει από 5.000 ευρώ και φτάνει μέχρι το 1 εκατ. ευρώ.
  • Οι εταιρείες που εισάγουν, παράγουν και διανέμουν σε άλλες επιχειρήσεις τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, επανακαθορίζουν τις τιμές πώλησης των ως άνω προϊόντων, από την 1η Μαρτίου 2024, ώστε να προκύπτει για την επιχείρηση μικτό κέρδος που δεν είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό της κόστος, στην οικεία κατηγορία προϊόντων, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, προσαυξημένο κατά επτά τοις εκατό (7%) επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών.

Ορίζεται ακόμη το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις παράβασης όλων των παραπάνω διατάξεων, από 5.000 μέχρι 2 εκατ. ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου.

Μηδέν εις το πηλίκον μέχρι τώρα

Πάντως, οι μέχρι σήμερα διακηρύξεις και οι κυβερνητικές κορώνες περί μηδενικής ανοχής και οι λεονταρισμοί απέναντι στους κερδοσκόπους, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, καθώς, όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία, οι οικογένειες εξακολουθούν να στενάζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα μετρά… πρωταθλήματα ανατιμήσεων σε βασικά τρόφιμα, όπως το τυρί, τα φρούτα και το ελαιόλαδο.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στα τρόφιμα τον Δεκέμβριο κατέγραψε αύξηση 8,9% στην Ελλάδα έναντι 6% στις χώρες της Ευρωζώνης, με τη χώρα μας να παίρνει αργυρό μετάλλιο ακρίβειας, αφού ο εγχώριος πληθωρισμός στα είδη διατροφής ήταν ο δεύτερος υψηλότερος μετά από εκείνον της Μάλτας.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψε η τιμή του ελαιολάδου παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη ισχυρότερη παραγωγός πανευρωπαϊκά. Το ύψος της ανατίμησης τον Δεκέμβριο ανήλθε στην Ελλάδα σε 58,5% έναντι 48,5% στην Ευρωζώνη, με τη χώρα μας να κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των 20 χωρών, μετά την Πορτογαλία όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 64,8%.

Την ίδια ώρα χρυσό μετάλλιο ακρίβειας με +16,9% πήρε η Ελλάδα στα φρούτα, όπως διαπιστώνεται από τα οριστικά στοιχεία της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό ανατίμησης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, με την Κύπρο να έρχεται δεύτερη στο +16,7%.

Από: in.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال