Διακοπές ρεύματος: Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση

 

Οι αποζημιώσεις αφορούν διακοπή ηλεκτρικής διάρκειας τόσο υπό κανονικές όσο και υπό έκτακτες συνθήκες.

Όπως προβλέπει η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ο μηχανισμός καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος από τον ΔΕΔΔΗΕ αφορά περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας και ο χρόνος που καθορίζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι 12 ώρες για κανονικές συνθήκες, και 48 ώρες για έκτακτες συνθήκες (για παράδειγμα ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές).

Εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης δεν γίνει εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου οι καταναλωτές δικαιούνται αποζημίωση 10 ευρώ για κάθε 12 ώρες που συνεχίζεται η διακοπή ηλεκτροδότησης. Αυτό ισχύει έως και το 2024 ενώ από το 2025 η αποζημίωση/12ωρο κλιμακώνεται και φτάνει έως τα 50 ευρώ το 2028. Το ανώτατο ποσό σε κάθε περίπτωση είναι στα 500 ευρώ.

Αποζημίωση για διακοπές ρεύματος 

Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης: 

12 ώρες (κανονικές συνθήκες) 

48 ώρες (έκτακτες συνθήκες) Αφορά: Ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κτλ. Υπέρβαση καθορισμένου χρόνου: 

Αποζημίωση: Οικιακών καταναλωτών 

10 €: Έως έτος 2024 

20 €: Έτος 2025 

30 €: Έτος 2026 

40 €: Έτος 2027 

50 €: Έτος 2028 Ποσό αποζημίωσης: Ανά 12ωρο καθυστέρησης αποκατάστασης

Μη οικιακοί καταναλωτές: Διπλασιασμός αποζημίωσης 

Ανώτερο ποσό/έτος: 500 € (οικιακοί καταναλωτές) 

1.000 € (μη οικιακοί)

Πηγή: megatv.com

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال