Τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης

 

Ευαγγέλιο Πρώτο, Μεγάλη Πέμπτη – Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου.

Ευαγγέλιο Δεύτερο, Μεγάλη Πέμπτη – Ο Πέτρος απαρνείται το Χριστό.

Ευαγγέλιο Τρίτο, Μεγάλη Πέμπτη – Ο Ιησούς μπροστά στο μεγάλο συνέδριο.

Ευαγγέλιο Τέταρτο, Μεγάλη Πέμπτη – Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο.

Ευαγγέλιο Πέμπτο, Μεγάλη Πέμπτη – Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο.

Ευαγγέλιο Έκτο, Μεγάλη Πέμπτη – Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού.

Ευαγγέλιο Έβδομο, Μεγάλη Πέμπτη – Η σταύρωση του Ιησού.

Ευαγγέλιο Όγδοο, Μεγάλη Πέμπτη – Ο θάνατος του Ιησού.

Ευαγγέλιο Ένατο, Μεγάλη Πέμπτη – Ένας στρατιώτης λογχίζει την πλευρά του Ιησού.

Ευαγγέλιο Δέκατο, Μεγάλη Πέμπτη – Ο ενταφιασμός του Ιησού.

Ευαγγέλιο Ενδέκατο, Μεγάλη Πέμπτη – Η ταφή του Ιησού.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال