Οι αλλαγές στα νέα μεικτά χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος

 

Η απόφαση, που συνυπογράφουν ο Θόδωρος Σκυλακάκης και η Αλεξάνδρα Σδούκου αφορά τα μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας -τιμολόγια ρεύματος- και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας που μπορούν πλέον να προσφέρουν οι πάροχοι και να είναι εντός πλαισίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η Απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.»

Αυτή η τροποποίηση έρχεται μετά την πρόταση της εταιρίας «Φυσικό Αέριο» με τιμολόγιο ρεύματος σε τιμή 12,3 λεπτά/κιλοβατώρα (μέχρι 500 κιλοβατώρες) και με πάγιο 9 ευρώ το μήνα.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με τις αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال