Αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος

 

Σήμερα 1 στις 2 παροχές είναι με μηνιαίο λογαριασμό , αλλά στα τέλη Ιουλίου θα ισχύει η μηνιαία καταμέτρηση για όλους τους καταναλωτές.

Μία σημαντική αλλαγή που έρχεται είναι η αλλαγή του «νυχτερινού» ωραρίου σε «μεσημεριανό».

Συγκεκριμένα:

-Μετακίνηση ζώνης χαμηλής χρέωσης: Το μεσημέρι,

-Ερωτηματικό: Αν θα παραμείνει τη νύχτα.

Παράλληλα, στις αλλαγές είναι οι μικρές αυξήσεις που έρχονται στα πράσινα τιμολόγια: 

-Αφορούν: Κατανάλωση Ιουνίου, 

-Οφείλονται: Σε αύξηση φυσικού αερίου.

megatv.com

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال