Δώρο Πάσχα: Ποιοι και γιατί θα το λάβουν αυξημένο

 

«Φουσκωμένο» θα είναι το «Δώρο Πάσχα», το οποίο θα λάβουν φέτος χιλιάδες εργαζόμενοι: Πρόκειται για εκείνους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, οι οποίοι και θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περισσότερα χρήματα από όσα υπολόγιζαν πριν βεβαίως την αναπροσαρμογή σε υψηλότερα επίπεδα των κατώτατων αποδοχών. Το «Δώρο» θα πρέπει να καταβληθεί από τον εργοδότη μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη, σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις.

 Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Προθεσμία έως τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου έχουν οι εργοδότες-επιχειρήσεις προκειμένου να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, όπως αναφέρει το enikonomia.gr: Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Ποινικές διώξεις για τον εργοδότη

Φυσικά ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από τις 12 Απριλίου. Για το Δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Ποιοι θα πάρουν «φουσκωμένο» το «Δώρο του Πάσχα»

Κερδισμένοι φέτος είναι οι περίπου 600.000 αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό, καθώς η από 1/4/2023 αναπροσαρμογή του στα 780 ευρώ θα αυξήσει και το Δώρο Πάσχα στα 406,24 ευρώ από 371,35 ευρώ που ήταν, στην περίπτωση αμοιβής με 713 ευρώ. Βασική προϋπόθεση για τη λήψη του Δώρου Πάσχα είναι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται σε εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30ή Απριλίου κάθε έτους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μισό μισθό για έμμισθους ή τα 15 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν εργαστεί ολόκληρο το προαναφερθέν διάστημα, τότε του καταβάλλεται αναλογία του Δώρου. Ως αναλογία ορίζεται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο (ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου) για κάθε 8 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, το δικαιούμενο Δώρο εξευρίσκεται με κλάσμα. Στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου, οι ημέρες άδειας άνευ αποδοχών, οι ημέρες απεργίας και στάσης εργασίας, οι ημέρες ασθενείας κατά τις οποίες επιδοτήθηκε ο εργαζόμενος από το ασφαλιστικό ταμείο και οι ημέρες όπου η σύμβαση του εργαζόμενου βρίσκεται σε αναστολή.

Αντιθέτως, συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ασθενείας κατά τις οποίες δεν επιδοτείται ο εργαζόμενος συμπεριλαμβανομένων και των τριημέρων, οι ημέρες αδείας τοκετού και λοχείας (119 ημέρες), καθώς και από τη Νομολογία προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες επισχέσεως εργασίας.

Στους εργαζόμενους με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ισχύουν τα εξής:

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης π.χ. 4 ώρες ημερησίως, τους καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα όπως και των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αλλά μειωμένο λόγω μειωμένων αποδοχών. Οι εργαζόμενοι με λιγότερες ημέρες αλλά πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής απασχόληση) δικαιούνται 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας.

Οι εργαζόμενοι με λιγότερες ημέρες αλλά και λιγότερες ώρες δικαιούνται 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας αλλά με μειωμένο λόγω μειωμένων αποδοχών. Στην περίπτωση που οι αμοιβές του εργαζόμενου της συγκεκριμένης περίπτωσης δεν είναι σταθερές τότε λαμβάνεται μέσος όρος αποδοχών για τον ορθό υπολογισμού του Δώρου.

Το Δώρο Πάσχα προσαυξάνεται κατά 0,04166, το οποίο είναι και αναλογία 0,5/12 του επιδόματος αδείας.

Ποιες αποδοχές συνιστούν βάση υπολογισμού για το «Δώρο Πάσχα»

Βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα αποτελούν οι πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές κατά τη 15η ημέρα πριν το Πάσχα. Ως πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του εργαζόμενου.

Τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου είναι ο μισθός ή το ημερομίσθιο, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής, καθώς και άλλες αποδοχές-παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη είτε σε χρήμα είτε σε είδος ως αντάλλαγμα της εργασίας του μισθωτού, κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη μέσα στο έτος, περιοδικά ή όχι.

Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται:

  • Προσαυξήσεις αργίας ή νυκτερινής απασχόλησης
  • Προσαυξήσεις υπερεργασιακής απασχόλησης
  • Προσαυξήσεις υπερωριακής απασχόλησης
  • Τα οδοιπορικά έξοδα όταν αυτά χορηγούνται τακτικώς
  • Τα πριμ παραγωγικότητας

Το ποσό του Δώρου Πάσχα δύναται να έχει πλαφόν το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί 50, ήτοι σήμερα € 31,85 x 50 = € 1.592,50. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στους εργαζόμενους που δικαιούνται ολόκληρο το δώρο Πάσχα δηλαδή εκείνους που εργάστηκαν όλο το χρονικό διάστημα από 1/1 – 30/4 εκάστου έτους.

* enikos.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال