Φορολογικές δηλώσεις 2023: Ποιοι παίρνουν άμεσα επιστροφή φόρου

 

Σχεδόν 175.000 φορολογούµενοι µε πιστωτικό σηµείωµα έλαβαν ήδη την επιστροφή φόρου εισοδήµατος που δικαιούνται από την εφορία. Από το σύνολο των φορολογουµένων που έχουν υποβάλει δήλωση και έχει εκκαθαρισθεί, το 55,61% έχει επιστροφή και έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς τους 39,3 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, για τους υπόλοιπους φορολογουµένους η φορολογική διοίκηση προχωρεί σε συµψηφισµούς της επιστροφής φόρου µε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις κυρίως υψηλών ποσών επιστροφών φόρου γίνεται επανέλεγχος από την εφορία. Ποιοι όµως λαµβάνουν άµεσα το ποσό που δικαιούνται και ποιοι όχι;

• Επιστροφές φόρου εισοδήµατος σε φορολογουµένους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσµευση ενηµερότητας αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άµεση επιστροφή σε εβδοµαδιαία βάση.

• Επιστροφές φόρου εισοδήµατος σε φορολογουµένους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσµευση ενηµερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συµψηφίζονται. Οσοι συµψηφισµοί δεν θα µπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται από τις εφορίες, κάτι που σηµαίνει ότι θα υπάρχει µικρή καθυστέρηση.

• Επιστροφές φόρου εισοδήµατος που υποβλήθηκαν µετά τις 30 Απριλίου και εφόσον υπάρχει υποχρέωση πληρωµής ΕΝΦΙΑ, συµψηφίζονται.

• Οφειλές από τον φόρο εισοδήµατος θα συµψηφίζονται κατά προτεραιότητα µε δικαιώµατα επιστροφής από άλλους φόρους που υπάρχουν ή θα γεννηθούν µέχρι τις 31.7.2023, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήµατος µέσω του συµψηφισµού να χορηγείται η έκπτωση 3%.

• Οσοι φορολογούµενοι δικαιούνται µεγάλη επιστροφή φόρου θα πρέπει να περιµένουν. Και αυτό καθώς οι ελεγκτές της εφορίας διενεργούν δεύτερο έλεγχο και εφόσον προκύψουν στοιχεία ζητείται από τον φορολογούµενο να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης διενεργούνται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι.

Στο µεταξύ, από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της φορολογικής διοίκησης που έχουν εκκαθαρισθεί προκύπτει ότι το 70,23% των φορολογουµένων δεν θα πληρώσει επιπλέον φόρο στην εφορία ή θα έχει επιστροφή φόρου, ενώ το υπόλοιπο 29,77% θα λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό σηµείωµα.

Σύμφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε:

• Το 53,28% των φορολογουµένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Συγκεκριµένα, σε σύνολο 1.463.116 δηλώσεων οι 779.548 είναι µηδενικές.

• Για το 16,95% των φορολογουµένων ή 247.998 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου, που κατά µέσον όρο φθάνει τα 355 ευρώ.

• Το 29,77% των φορολογουµένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήµατα που απέκτησε το προηγούµενο έτος. Συγκεκριµένα, για 435.569 δηλώσεις το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, µε το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 356,5 εκατ. ευρώ. Ο µέσος φόρος γι’ αυτές τις δηλώσεις ανέρχεται στα 818 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι για τους οποίους θα προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τον φόρο µε διάφορους τρόπους και σε περισσότερες από 8 δόσεις που παρέχει το υπουργείο Οικονοµικών. Η νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες του ∆ηµοσίου να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθµισης του υπουργείου Οικονοµικών, ενώ όσοι µπορούν να πληρώσουν εφάπαξ θα έχουν και έκπτωση.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του µήνα περίπου 6,5 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακινήτων µε χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Συνολικά θα πρέπει να καταβάλουν περί τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό που τους αναλογεί πρέπει να καταβληθεί σε 10 µηνιαίες δόσεις.

Πηγή: newsbomb.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال