Νέα παράταση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «δίνεται παράταση, κατά ένα μήνα, έως τις 30 Ιουνίου 2023, της προθεσμίας που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία αυτή έληγε αρχικά την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και πως αυτή είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται από το υπουργείο. Επίσης επισημαίνεται πως το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και δίνει έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΠΕΠ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, το ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και από πόρους του  Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εθνικούς πόρους.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال