Φορολογικές δηλώσεις 2023: Ξεκίνησαν οι διαδιακασίες από την ΑΑΔΕ


Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2023 καθώς έίναι ήδη ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις χωριστών φορολογικών δηλώσεων έγγαμων μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους φορείς του Δημοσίου και τα λογιστήρια να αποστείλουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα του Taxisnet αναμένεται να ανοίξει εντός του Μαρτίου για τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων το 2022. Όσο για το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής πρέπει να σημειωθεί ότι ότι δεν υπάρχουν αλλαγές, καθώς η πρώτη δόση καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου και η τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2024

Τα εισοδήματα του 2022 θα φορολογηθούν το 2023 χωρίς ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με πέρσι. Φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες θα φορολογηθούν με συντελεστές από 9% ( για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος) έως και 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ με ενδιάμεσους συντελεστές 22%, 28% και 36% οι οποίοι επιβάλλονται κλιμακωτά για κάθε επιπλέον 10.000 ευρώ εισοδήματος (από 10.001 έως και 20.000, από 20.001 έως και 30.000 και από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις

Σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δυο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μια για κάθε σύζυγο.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει το σχετικό αίτημα στην εφορία μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, τότε θα πρέπει να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال