Πώς θα γίνεται το τεστ δεξιοτήτων από το ΑΣΕΠ

Κατ’ εφαρμογή του νόμου Κεραμέως για την επιλογή και αξιολόγηση των νέων διοικήσεων στο Δημόσιο, το ΑΣΕΠ έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους υποψηφίους για τις 152 θέσεις σε 95 νοσοκομεία και για τις 21 θέσεις Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, τόσο για τις θεματικές όσο και για τη διαδικασία διεξαγωγής του τεστ.

Το γραπτό τεστ δεξιοτήτων για τις θέσεις στα νοσοκομεία και τις υγειονομικές περιφέρειες θα γίνει με φυσική παρουσία και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι δεξιότητες που θα ελεγχθούν σχετίζονται με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα.

Η εξέταση θα είναι κοινή για τους υποψήφιους των θέσεων στα Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Οι πρώτοι 15 υποψήφιοι για κάθε θέση θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας, ενώ η βαθμολογία που θα λάβουν θα προσμετρηθεί στη συνέχεια, μαζί με τα άλλα κριτήρια που προβλέπονται στον νόμο, για την κατάρτιση των πινάκων και για τις δύο προσκλήσεις.

Το πρόγραμμα της εξέτασης των υποψηφίων θα καταχωρισθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες, του Παραγωγικού Συλλογισμού και του Επαγωγικού Συλλογισμού, θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και/ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων. 

Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال