Αυξήθηκε το επίδομα γέννησης

 

Αυξήθηκε το επίδομα γέννησης μετά την ψήφιση των άρθρων 29-32 του ν 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α/2024) και τροποποιήθηκε ως προς τον καθορισμό του ποσού χορήγησής του, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ εξηγεί πως για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος γέννησης, λαμβάνεται υπόψιν πλέον ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου.

  • 2.400 ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • 2.700ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • 3.000 ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
  • 3.500 ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης το επίδομα γέννησης καταβάλλεται πλέον ως εξής:

  • δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων διακοσίων 1.200 ευρώ εκάστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων τριακοσίων πενήντα 1.350 ευρώ εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων 1.500 ευρώ εκάστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
  • δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων επτακοσίων πενήντα 1.750 ευρώ εκάστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال