Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται

 

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αναμένουν να πληρωθούν το δώρο Πάσχα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως η καταβολή του θα γίνει, ως συνήθως, τη Μεγάλη Τετάρτη.

Το δώρο Πάσχα είναι το μισό ποσό του μηνιαίου μισθού, αν ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία του δώρου του Πάσχα, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.

Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ’ τον ασφαλιστικό φορέα.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال